Hoe toon ik bevoegdheid voor radiotelefonie aan?

Voor sommige operaties met een UAS is het verplicht om via radiotelefonie contact te hebben met een grondstation. Zoals een luchtverkeerstoren. Er gelden eisen voor de luchtvaartradio en voor de bediener ervan.
 

Vergunning voor luchtvaartradio

De luchtvaartradio moet voorzien zijn van een vergunning om in dit specifieke radiospectrum te opereren. En om deel te nemen aan de Aeronautical mobile service

Aan welke eisen moet ik als UAS-bestuurder of ondersteuner voldoen?

Op dit moment is er nog geen brevet of certificaat beschikbaar voor de bevoegdheid van radiotelefonie. Maar u moet er als UAS-bestuurder of ondersteuner wel voor zijn opgeleid. En kunnen aantonen dat u voldoet aan de eisen om de radio te mogen bedienen.

U moet daarvoor het examen succesvol afronden van deze 3 onderdelen:

  • Theorie-examen Communications (090) op (minimaal) EASA PPL-niveau. Dit kan bijvoorbeeld bij het CBR.
  • Language Proficiency Endorsement (LPE) voor de Engelse taal, minimaal op ICAO-level 4. Dit kan bij een Language Assessment Body (LAB) met EASA-erkenning.
  • Praktijkopleiding en -examen Radio Telefonie (VFR). Dit kan bij een hiervoor bevoegde Registered Training Facility (RTF).

Bent u hiervoor geslaagd? Dan geeft de bevoegde autoriteit voor elk van deze onderdelen (het CBR, het LAB, de RTF) u daarvoor een certificaat

Hoe toon ik mijn bevoegdheid voor radiotelefonie aan?

Draag deze 3 certificaten bij u, want hiermee toont u aan dat u voldoet aan de wettelijke eisen. Eisen die gesteld zijn aan het gebruiken van een radiotelefoniestation binnen de Aeronautical mobile service.

Natuurlijk moet ook de vergunning voor het radiostation zelf aanwezig zijn.

Als uw operatie valt onder staatoperaties, kunt u uw bevoegdheid aantonen door een geldig RPA-L. Daarop is de bevoegdheid voor radiotelefonie bijgeschreven.