Nationale beperkingen categorie SPECIFIEK

Vliegt u met een drone in Nederland in de categorie SPECIFIEK? Dan moet u zich, naast de Europese regels, ook houden aan nationale beperkingen. Dit zorgt ervoor dat het vliegverkeer van drones in Nederland veilig verloopt.

BVLOS vliegen

Wilt u met uw drone buiten het zicht van de piloot vliegen? Dan is dit een Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) vlucht. In Nederland mag u met een generieke exploitatievergunning niet BVLOS vliegen. Met een precieze exploitatievergunning mag dit wel. De generieke variant is een vergunning die niet aan een specifieke tijd of plaats is gebonden. Een precieze vergunning is dat wel. U moet zich met een precieze exploitatievergunning bij een BVLOS vlucht wel houden aan de volgende voorwaarden en beperkingen:

  • Voor testen en experimenten mag u alleen in een door de overheid aangewezen gebied BVLOS vliegen. Welke gebieden dit zijn, wordt nog vastgesteld.
  • In een Controlled Traffic Region (CTR) mag u alleen BVLOS vliegen als uw vlucht gescheiden kan worden van bemand verkeer. Dit kan bijvoorbeeld door op een moment te vliegen waarop er geen bemand vliegverkeer aanwezig is. Voor uw BVLOS-vlucht heeft u toestemming nodig van de luchtverkeersleiding.
  • Alleen als de BVLOS-vlucht onder de verantwoordelijkheid van EASA, Eurocontrol of de Europese Commissie valt, kan er een Temporary Reserved Airspace (TRA) of een Temporary Segregated Airspace (TSA) worden ingesteld. Ook moet de dronevlucht een algemeen maatschappelijk belang hebben.

Droneshows

Voor het vliegen met drones tijdens een droneshow heeft u een exploitatievergunning nodig. Ook gelden voor droneshows de volgende beperkingen en voorwaarden:

  • U mag niet BVLOS vliegen.
  • De droneshow mag alleen boven niet voor publiek toegankelijk gebied (Controlled Ground Area) plaatsvinden.
  • De bij de aanvraag voor de exploitatievergunning meegeleverde risicoanalyse (SORA) heeft een uitwerking van verlichtende maatregel M1 op minimaal het laagste niveau van robuustheid.

Maximale vlieghoogte

In de categorie SPECIFIEK mag u niet hoger vliegen dan 120 meter boven de grond of het water. In een a-typisch luchtruim (binnen 30 meter van een object) of in een gecontroleerd of gesegregeerd luchtruim mag u hoger vliegen, als dit in uw exploitatievergunning is opgenomen. Voor het vliegen in een gecontroleerd luchtruim heeft u specifieke toestemming nodig van de luchtverkeersleiding.

Gebruik transponder in Nederland

In Nederland hoeft u voor het vliegen met een drone in luchtruim anders dan een Transponder Mandatory Zone (TMZ) geen transponder te gebruiken. 

Vluchten waarvoor vanwege de veiligheid een transponder vereist is, zijn op dit moment niet toegestaan. Er wordt gewerkt aan procedures om beperkt gebruik van transponder mogelijk te maken voor vluchten waarvoor de luchtverkeersdienstverlener vanwege de veiligheid een transponder vereist.

De Regeling boorduitrusting wordt aangepast, zodat het gebruik van Mode S of ADS-B transponders voor gecontroleerde vluchten alleen van toepassing is op de geplande dronesvlucht(en).