In de praktijk: Het nieuwe taxi-toezichtsysteem

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) start 1 augustus 2024 een 2e praktijktoets Centrale Database Taxivervoer (CDT). In samenwerking met kandidaat ICT-dienstverleners en geselecteerde taxiondernemingen en -chauffeurs wordt op vrijwillige basis de praktijktoets doorlopen. Na een succesvolle 1e praktijktoets, richt de 2e toets zich op het testen van de definitieve techniek en het valideren van de gehele keten. En wordt er gekeken of de eerdere bevindingen zijn opgelost.  

Op het dashboard in een taxi zit de boordcomputer taxi bevestigd. Op de voorgrond zijn twee handen zichtbaar die een kaart vasthouden.

Tweede praktijktoets

De 2e praktijktoets CDT heeft tot doel om alle onderdelen van de informatieketen voor het taxitoezicht in de praktijk van de ILT en ICT-dienstverleners te testen op gereedheid voor ingebruikname. Taxiondernemingen registeren en leveren tijdens de praktijktoets taxivervoergegevens aan bij de ILT in de CDT via een deelnemende ICT-dienstverlener. De ILT ontvangt, controleert en ontsluit deze gegevens in de Taxi Toezichttool. Verder test de ILT of de aanpassingen die zijn gemaakt na eerdere bevindingen, zoals alternatieven voor het scannen van het rijbewijs, het valideren van chauffeursnummer en een mogelijkheid om openstaande diensten en verrichtingen op te vragen, voldoende zijn doorontwikkeld. 

Uitvoering en planning tweede praktijktoets CDT

Iedere ICT-dienstverlener kan zich opgeven voor de 2e praktijktoets. Taxiondernemingen kunnen deelnemen als zij een verwerkersovereenkomst hebben met een deelnemende ICT-dienstverlener, mits deze voldoet aan de gestelde voorwaarden. Op deze manier bewaakt de ILT een gelijk speelveld in de ontwikkeling van de CDT. De 2e praktijktoets start op 1 augustus 2024 en loopt tot eind 2024. 

Uitwerking Centrale Database Taxivervoer

De ILT houdt toezicht op het taxivervoer met als doel veilig personenvervoer en eerlijke concurrentie te bevorderen, waarbij de nadruk ligt op de naleving van arbeids- en rusttijden. Het programma Realisatie Variant BCT werkt aan het verbeteren van de verkrijging en verwerking van gegevens die momenteel worden geregistreerd door de Boordcomputer Taxi. De ILT werkt nauw samen met de ICT-dienstverleners en taxibranche aan de CDT. Bij inwerkingtreding van de CDT-regelgeving is het voor taxiondernemers mogelijk om zonder BCT taxivervoergegevens aan de ILT aan te leveren. Hierbij wordt niet een specifieke app of apparaat verplicht gesteld. De frequentie en wijze waarop de gegevens worden aangeleverd is aan voorwaarden gebonden.