Internationale afvalwetgeving

De internationale afvalwetgeving is onder te verdelen in 4 categorieën.

  • EVOA
  • Derdelandenverordening
  • Afvalstoffenlijsten
  • Overige relevante wetgeving

EVOA

De geconsolideerde versie van de EVOA is een samenvoeging van de integrale tekst uit 2006 en wijzigingen daarna. Het mogelijk dat de allerlaatste wijziging nog niet is verwerkt op de website van EUR-Lex.

Derdelandenverordening

De Derdelandenverordening geeft de procedures aan voor de uitvoer van Bijlage III-afvalstoffen (groene lijst) naar landen die geen lid zijn van de OESO.

Let op: bij de geconsolideerde versie van Verordening (EG) 1418/2007 gelden de overwegingen en voetnoten uit de wijziging Verordening (EU) 2021/1840. Hierin staat onder andere dat B3011 geen onderdeel van een genoemde reeks is als deze reeks in kolom c of d staat. In deze gevallen is een kennisgeving verplicht.

Afvalstoffenlijsten

De EVOA deelt afvalstoffen in op basis van samenstelling, gevaarseigenschappen en herkomst. Hiervoor zijn in de EVOA 3 bestaande lijsten opgenomen uit onder andere het verdrag van Bazel. Afhankelijk van de indeling op de lijsten wordt de procedure voor een overbrenging in de EVOA gegeven.

Bijlage III, IIIA en IIIB - Groene lijst afvalstoffen (EUR-Lex) Zoek op 'Lijst van afvalstoffen die vergezeld moeten gaan van bepaalde informatie'.

Bijlage IV en IVA - Oranje lijst (EUR-Lex) Zoek op 'Lijst van afvalstoffen waarvoor de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming geldt'.

Bijlage V - uitvoerverbod

Overige indeling afvalstoffenlijsten

Overige relevante wetgeving