Handleiding opslaan en openen van formulieren

In deze handleiding leest u wat u moet doen om formulieren tijdens het invullen op te slaan en hoe u ingevulde formulieren opnieuw kunt gebruiken.