Equivalentenregeling bemanning

Door vergaande automatisering en de vereenvoudiging van de technische installatie aan boord is de hoeveelheid werk voor een hoofdwerktuigbouwkundige soms onvoldoende voor een volledige dagtaak.

Met de 'equivalentenregeling STCW.2 Circ. 43' is het voor een reder mogelijk om het beheer van de technische installatie in handen te geven van een officier op operationeel niveau. Onder de equivalentenregeling kan afgeweken worden van de verplichting om een werktuigkundige op management niveau (STCW Section A-I/1 1.2) aan boord te plaatsen. De regeling biedt een reder de mogelijkheid om een stuurman/werktuigkundige (SWK’er) op operationeel niveau (STCW Section A-I/1.3) aan te nemen die zowel als werktuigkundige en als stuurman ingezet kan worden.

De equivalentenregeling maakt een nog flexibelere bemanningssamenstelling mogelijk. Uit onderzoek blijkt dat het toepassen van de equivalentenregeling geen negatief effect heeft op het veiligheidsniveau. Het beheer van de technische installatie is onder de regeling voldoende geborgd én de werkdruk aan dek en op de brug is beter te verdelen.

Om van deze regeling gebruik te maken dient voldaan te worden aan bepaalde eisen. Voor meer informatie over deze eisen, zie het document IMO: STCW.2-Circ.43.

Onderzoek TNO

Door TNO is onderzoek gedaan naar de nieuwe bemanningsopzet in vergelijking met de traditionele internationaal voorgeschreven samenstelling. Tijdens het onderzoek zijn 21 short sea schepen met verschillende bemanningssamenstellingen een jaar lang op de voet gevolgd. Daarbij konden de schepen 24 uur per dag terugvallen op ondersteuning vanaf de wal. Het ging om schepen die in Europese wateren opereerden en gebruik maakten van schone destillaat brandstoffen.

De resultaten van het onderzoek zijn door TNO vastgelegd in het rapport: TNO-DV 2011 C060: Safety consequences on board short sea ships due to a new way of working.

Conclusie

De conclusie van het onderzoek is dat in combinatie met gestructureerde onderhoudssystemen en 24-uurs ondersteuning vanaf de wal, de beginnende SWK’ers op een veilige wijze de taken kunnen overnemen van een hoofdwerktuigkundige.

Schepen volgens equivalentenregeling