Heeft uw melding spoed? Bel dan eerst 088 489 00 00. Via dit nummer zijn wij voor spoedmeldingen 24 uur per dag bereikbaar. Vul daarna, indien u daartoe verplicht bent, alsnog het formulier in via melden. 

Melden

U kunt melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Kies een meldrubriek en meldsoort en doorloop vervolgens de stappen. 

Ik heb een melding gedaan. Wat gebeurt er nu?

De ILT registreert alle meldingen die binnenkomen. Als dat nodig is ondernemen wij actie nadat iemand een melding heeft gedaan. Echter, wij kunnen niet aan iedere melding een actie koppelen. Wel gebruiken wij alle meldingen in een risicoanalyse, om ons werk beter te kunnen richten.

Zware criminaliteit anoniem melden

Wilt u melding maken van zware (georganiseerde) milieucriminaliteit of fraude bij woningcorporaties maar kan bekendmaking van uw identiteit verregaande persoonlijke consequenties hebben, zoals ontslag of bedreiging? Dan is anoniem melden bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de ILT/Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) de meest aangewezen weg. Alle activiteiten die het TCI in dit kader verricht, staan in het teken van de absolute afscherming van uw identiteit.