Heeft uw melding spoed? Bel dan eerst 088 489 00 00. Via dit nummer zijn wij voor spoedmeldingen 24 uur per dag bereikbaar. Vul daarna, als u daartoe verplicht bent, alsnog het formulier in via melden. Voor vragen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kunt u een vragenformulier invullen.

Melden

U kunt melden bij de ILT door het meldformulier in te vullen. Kies een meldrubriek en meldsoort en doorloop vervolgens de stappen.
Voor elke nieuwe melding graag bovenstaande link gebruiken en niet een link die u eerder heeft gebruikt. Die kan verouderd zijn.

U kunt meldingen van stralingsincidenten en de aangifte van stralend schroot doen op de website van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Vul dan als Meldsoort in ‘Incident: Straling’ of  ‘Incident: Aangifte Schroot’ in het meldformulier van de ANVS.

Vragen aan de ILT

U kunt een vraag stellen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) door het formulier voor vraag of klacht in te vullen.

Klachten indienen bij de ILT

U kunt een klacht indienen bij de ILT door het Formulier voor vraag of klacht (zie link hierboven) in te vullen. Als het gaat over passagiersrechten moet u eerst een klacht indienen bij de vervoerder zelf. Bent u het niet eens bent met het antwoord op die klacht? Of krijgt u niet tijdig antwoord? Dan kunt u alsnog uw klacht bij de ILT indienen.

Ik heb een melding gedaan. Wat gebeurt er nu?

De ILT registreert alle meldingen die binnenkomen. Als dat nodig is ondernemen wij actie nadat iemand een melding heeft gedaan. Wij kunnen echter niet aan iedere melding een actie koppelen. Wel gebruiken wij alle meldingen in een risicoanalyse, om ons werk beter te kunnen richten.

Zware criminaliteit anoniem melden

Wilt u melding maken van zware (georganiseerde) milieucriminaliteit of fraude bij woningcorporaties maar kan bekendmaking van uw identiteit verregaande persoonlijke consequenties hebben, zoals ontslag of bedreiging? Dan is anoniem melden bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de ILT/Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) de meest aangewezen weg. Alle activiteiten die het TCI in dit kader verricht, staan in het teken van de absolute afscherming van uw identiteit.

Zie ook