Persvoorlichting

Journalisten kunnen contact opnemen via persvoorlichting@ilent.nl of direct een van de woordvoerders benaderen. Bel buiten kantooruren met 070 456 2660.

Ernst Koelman Daniëlle Rebel Fabian Paardekooper
Spoor
Wegvervoer
Binnenvaart
Scheepvaart
Autoriteit woningcorporaties
Luchtvaart
Afval
Milieu
Bodem
Publieke instellingen
Taxi
Duurzame producten
Broeikasgassen
Biociden
Legionella
Vuurwerk
ernst.koelman@ilent.nl 
06 50 03 60 40
danielle.rebel@ilent.nl 
06 52 51 91 37
fabian.paardekooper@ilent.nl
06 11 36 53 68