Persvoorlichting

Journalisten kunnen contact opnemen via persvoorlichting@ilent.nl of direct een van de woordvoerders benaderen. Bel buiten kantooruren met 070 456 2660.

Ernst Koelman Daniëlle Rebel Joyce Mooring

Autoriteit woningcorporaties
Binnenvaart
Biociden
Scheepvaart
Spoor

Afval
Bodem
Milieu
Luchtvaart
Publieke instellingen
Broeikasgassen
Legionella
Taxi
Vuurwerk
Wegvervoer
ernst.koelman@ilent.nl 
06 50 03 60 40
danielle.rebel@ilent.nl 
06 52 51 91 37
joyce.mooring@ilent.nl
06 50 03 60 03