1. Home
  2. Contact

Contact met de Inspectie Leefomgeving en Transport

Contact

Mailen

Heeft u een vraag over de producten of diensten van de ILT? Neem dan contact met ons op via het vragenformulier.

Bellen

U kunt bellen met 088 489 00 00. Wij zijn via dit telefoonnummer op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar.
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, worden telefoongesprekken incidenteel opgenomen.

Melden

Wilt u een melding doen of een bestaande melding aanvullen? Doe dit dan via de meldingenpagina.

Heeft uw melding spoed? Bel dan eerst 088 489 00 00. Via dit nummer zijn wij voor spoedmeldingen 24 uur per dag bereikbaar.

Criminaliteit anoniem melden

Wilt u anoniem melding maken van (georganiseerde) milieucriminaliteit of fraude bij woningcorporaties? Dan kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de ILT/Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD).  

Als u melding wilt maken van fraude bij een woningcorporatie en bekendmaking van uw identiteit verregaande persoonlijke consequenties kan hebben, zoals ontslag of bedreiging, dan is melden bij het Team Criminele Inlichtingen de meest aangewezen weg. Alle activiteiten die het TCI in dit kader verricht, staan in het teken van de absolute afscherming van uw identiteit.

Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) kunt u terecht als u vermoedt dat er sprake is van fraude en/of zelfverrijking met het vermogen van een woningcorporatie. Uw melding wordt dan onderzocht door de toezichthouder de ILT/Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw schakelt de ILT/IOD in als er sprake is van strafbare zaken. Het MIW neemt ook anonieme meldingen in behandeling.

Klachten

Heeft u een klacht over een feitelijke handelwijze, een gedraging van de inspectie of een van onze medewerkers, dan kunt u hierover een klacht indienen. Lees meer hierover op de klachtenpagina.

Persvoorlichting

Bent u van de media en heeft u vragen dan kunt u bellen met persvoorlichting. U kunt zich abonneren op de nieuwsberichten van de inspectie. Ook zijn wij te volgen op Twitter.

Vestigingsadressen

Kijk voor een overzicht van alle vestigingsadressen en het postadres bij Vestigingen.