De ILT neemt deel aan taskforce historische zeilvloot

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) neemt deel aan een taskforce om de veiligheid bij historische schepen te verbeteren. De afgelopen jaren is niet de veiligheid geboden die mensen mogen verwachten. De taskforce is vandaag aangekondigd door minister Harbers in een reactie op het opvolgingsonderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar historische zeilschepen. De ILT zet zich samen met andere partners in om de veiligheid van de historische vloot aantoonbaar te verbeteren.

Aan de kade liggen meerdere grote zeilschepen aangemeerd.

Op 2 historische zeilschepen vonden vorig jaar tragische ongevallen plaats. De Onderzoeksraad deed in 2017 al aanbevelingen over de veiligheid op historische zeilschepen. Vandaag toont het opvolgingsonderzoek aan dat betrokken partijen sindsdien te weinig prioriteit hebben gegeven om de aanbevelingen en voornemens op te volgen. De ILT onderschrijft de conclusies en aanbevelingen. De vloot moet aantoonbaar veiliger worden.

De ILT begrijpt dat mensen zich afvragen of ze nog met een gerust gevoel aan boord kunnen gaan van een historisch zeilschip. Daarom gaat de ILT samen met het ministerie en andere partijen hard werken om te zorgen dat de kans op een herhaling van deze vreselijke ongelukken zo klein mogelijk wordt.

Extra inspecties

Voor de laatste weken van het huidige vaarseizoen zal de ILT extra inspecties uitvoeren. Daarnaast gaat de ILT met schippers en rederijen in gesprek over wat er nu kan worden gedaan om de risico’s voor de komende weken te beperken.

Taskforce

Alle betrokken partijen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de aanbevelingen van de Onderzoeksraad te vertalen naar concrete maatregelen. De regie van de taskforce ligt bij het ministerie van Infrasturctuur en Waterstaat (IenW). De ILT is één van de partners die deelneemt. De taskforce moet concreet maken wat de vervolgacties zijn en hier stevig de regie in nemen zodat de veiligheid van de historische zeilvloot verbetert. Binnen 2 maanden zal de taskforce concrete vervolgacties uitgewerkt hebben.

Toezicht op historische zeilschepen

De ILT houdt toezicht op historische zeilende passagiersschepen op de binnenwateren, ook wel de bruine vloot genoemd. Er zijn ruim 230 historische zeilende passagiersschepen in Nederland. De ILT ziet erop toe dat deze zeilschepen de juiste en geldige certificaten hebben.

Eind 2022 bleek uit onderzoek door de ILT dat bijna 15% van de historische zeilende passagiers schepen geen geldige certificaten hebben. Deze resultaten zijn aanleiding geweest voor overleg met de keuringsinstanties, klassenbureaus en de brancheorganisatie om te komen met signalen over mogelijke onveilige situaties. Wekelijks wordt een openbaar register bijgehouden over welke zeilschepen zijn voorzien van een geldig certificaat. Keuringsinstanties informeren eigenaren tijdig over de vervaldatum van certificaten.

Signaal over toezicht stelsel certificeren

In januari 2023 gaf de ILT in een rapportage aan dat zij niet alleen binnen de bruine vloot maar in zijn algemeenheid tekortkomingen ziet in de informatiedeling tussen verschillende partijen in de certificeringsstelsels. De publiek-private samenwerking voor certificaten kan beter. De betrokken partijen die samenwerken wisselen onvoldoende informatie uit. Ze hebben te weinig inzicht in elkaars werk en de kwaliteit daarvan. De ILT roept sindsdien alle betrokken partijen op om de manier waarop het stelsel werkt en de eigen rol daarin onder de loep te nemen. De inspectie werkt ook aan de verbetering van haar eigen toezicht.