Strengere handhaving op installatie en onderhoud van apparatuur met F-gassen

Apparaten zoals airco’s, industriële koelinstallaties en warmtepompen worden meestal gekoeld met schadelijke koudemiddelen (F-gassen). In de praktijk blijkt dat deze apparaten nog te vaak worden geïnstalleerd en onderhouden door niet-gecertificeerde bedrijven en monteurs. Onjuiste installatie en onderhoud, verkeerd gebruik van F-gassen en de illegale handel in deze gassen hebben grote gevolgen voor het milieu. Daarom gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) strenger handhaven op de installatie en het onderhoud van apparatuur gevuld met F-gassen door niet-gecertificeerde bedrijven en monteurs.

Eerste beeld van video over waar de installatie en het onderhoud van airco's en warmtepompen aan moet voldoen.

Boete voor bedrijven en monteurs

Aan de hand van binnengekomen meldingen, advertentieteksten op het internet en andere bronnen doet de ILT bedrijfsbezoeken bij koeltechnische installatie- en onderhoudsbedrijven. Bedrijven en monteurs die apparaten gevuld met koudemiddelen plaatsen of onderhouden zonder geldige BRL-certificaten, krijgen een boete van € 3.000 (bedrijven) en € 1.500 (monteurs). Daar bovenop komen de kosten voor het behalen van de benodigde certificaten. Zonder deze mogen de installatie- en onderhoudswerkzaamheden namelijk niet worden voortgezet.

Schade voor het milieu

Gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) zijn zware broeikasgassen die veel sterker zijn dan het broeikasgas CO2. Om de schade voor het milieu zoveel mogelijk te beperken, gelden voor het gebruik van en de handel in F-gassen strenge, Europese eisen. Zo mogen apparaten die werken op F-gassen alleen worden geplaatst en onderhouden door erkende installateurs en bedrijven. Installatiebedrijven moeten  een BRL-100 certificaat hebben. Dit geldt ook voor ZZP’ers en eenmanszaken. Monteurs moeten een BRL-200 certificaat te hebben.

Installatie of onderhoud door een bedrijf of monteur zonder geldig certificaat kan ook gevolgen hebben voor de gebruiker van de apparatuur. Niet alleen kan het leiden tot schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie, maar een erkende installateur moet het apparaat in dat geval alsnog installeren. Dit betekent dus dubbele plaatsingskosten van bijvoorbeeld de airco of warmtepomp.

Deze animatievideo legt uit dat het belangrijk is te kiezen voor een erkend installatiebedrijf bij de installatie van warmtepomp of airco, in verband met de gevaren van het werken met koudemiddelen. 

VOICE-OVER: "Wilt u een warmtepomp, of een airco installeren? Laat dit dan alleen door een erkend bedrijf doen. Deze apparaten maken namelijk gebruik van koudemiddelen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, tenzij hier vakkundig mee wordt gewerkt. Bestel daarnaast nooit zelf koudemiddelen online. Alleen een erkend bedrijf mag hiermee werken. Kijk als monteur trouwens goed waar je deze bestelt, er zijn veel illegale koudemiddelen in omloop."

Meer weten? Kijk op ilent.nl"

Beeldtekst: Kijk op ilent.nl/koudemiddel voor meer informatie.
 

Minder broeikasgassen

De ILT richt zich met haar toezicht op de hele keten van productie, import, export, doorverkoop en toepassing van broeikasgassen. De inspectie wil bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en van de afbraak van de ozonlaag. Daarvoor wordt binnen het programma Minder broeikasgassen en het team Broeikassen en Brandstoffen ingezet op het terugdringen van de illegale handel in en de uitstoot van deze stoffen.