Welke certificaten moeten koeltechnische installateurs (en bedrijven) hebben?

In airco’s, koelinstallaties en warmtepompen zit koudemiddel, vaak is dat een F-gas. Dat is een schadelijk, gefluoreerd broeikasgas dat een groot nadelig effect heeft op de opwarming van de aarde. Want het nadelige effect van een F-gas is soms wel duizenden keren sterker dan het bekende broeikasgas CO2. Het is dus belangrijk dat F-gassen niet in de lucht komen, bijvoorbeeld door een lekkage. Koeltechnische installatie- en onderhoudsbedrijven moeten dus voorzichtig en vakkundig te werk gaan. Welke certificaten moeten zij precies hebben?

Omdat een verkeerde installatie grote gevolgen kan hebben, mag niet iedereen airco’s, koelinstallaties en warmtepompen installeren. Je moet daarvoor zijn gecertificeerd. Er zijn 2 soorten certificaten die bedrijven of monteurs moeten hebben:

  • BRL 100-certificaat: voor bedrijven en eenmanszaken die koel- en vriesinstallaties installeren of onderhouden.
  • BRL 200-certificaat: voor personen die koel- en vriesinstallaties installeren of onderhouden. En monteurs die airco’s onderhouden in garagebedrijven.

Meer informatie over certificering vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving. Daar kunt u ook de beoordelingsrichtlijnen BRL 100 en BRL 200 downloaden.

Overzicht van gecertificeerde bedrijven

Bedrijven met een BRL 100-certificaat en personen met een BRL 200-certificaat worden door de keuringsinstantie of exameninstelling geregistreerd op de website van Stichting Centraal Register Techniek. Via het register kunnen verkopers, consumenten en bedrijven een gecertificeerd installatiebedrijf uitkiezen. Zo weten zij zeker dat ze samenwerken met een vakkundige monteur.

De rol van de ILT

De ILT controleert of bedrijven en monteurs een geldig certificaat hebben. Als zij geen of niet het juiste certificaat hebben, kunnen zij meerdere keren een boete krijgen. Voor personen is de boete € 1.500 en voor bedrijven € 3.000.

De ILT werkt aan een veilige leefomgeving en controleert onder andere of bedrijven en monteurs zich aan de regels voor F-gassen houden. Dit om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk F-gassen in de atmosfeer terechtkomen die bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Alle informatie op een rij