Passend toewijzen

Woningcorporaties moeten extra aandacht geven aan specifieke doelgroepen, onder andere huishoudens met de laagste inkomens. Zij hebben een inkomen tot de inkomensgrens van de huurtoeslag. Onder deze extra aandacht valt ook het passend toewijzen van woningen. In de Woningwet staat wat dit passend toewijzen inhoudt.

Passend toewijzen zorgt ervoor dat er voldoende  huishoudens met recht op huurtoeslag in goedkope huurwoningen kunnen wonen. Iedere corporatie moet jaarlijks tenminste 95% van de huishoudens een passende woning toewijzen, als zij met hun huidige inkomen recht hebben op huurtoeslag. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat corporaties zich aan deze 95% houden.