Intermediaire verhuur

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet erop toe dat woningcorporaties haar woningen voornamelijk verhuurt aan specifieke doelgroepen. Bij het verhuren van woningen moeten woningcorporaties zich houden aan regels voor toewijzen. Intermediaire verhuurders verhuren woningen voor woningcorporaties. Bij verhuur door intermediaire verhuurders blijven de eisen voor inkomenstoetsing en verantwoording gelden.

In het verleden bleek dat de intermediaire verhuurders niet altijd konden voldoen aan deze administratieve eisen. Hierdoor konden woningcorporaties niet aantonen dat deze woningen passend zijn toegewezen. Om te voorkomen dat de corporatie hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden zijn er 2 situaties voorzien:

Huurovereenkomst ondertekend vóór 18 mei 2013

Is een huurovereenkomsten tussen de woningcorporatie en de intermediaire verhuurder ondertekend vóór 18 mei 2013? Dan valt deze onder een verlicht regime. De corporatie mag voor haar jaarlijkse verantwoording de ondertekende bestuursverklaring door de intermediaire verhuurder gebruiken. De voorwaarden vindt u in de model bestuursverklaring. Naast zorg- en maatschappelijke instellingen mogen sinds april 2018 ook leegstandbeheerders de verklaring gebruiken. Jaarlijks legt een corporatie verantwoording af in het kader van staatssteun en passend toewijzen.

Huurovereenkomst ondertekend vanaf 18 mei 2013

Is een huurovereenkomst tussen de woningcorporatie en de intermediaire verhuurder ondertekend na 18 mei 2013? Dan moet de corporatie met de intermediaire verhuurder afspraken hebben, zodat de corporatie over het verslagjaar kan laten zien dat de woningen passend zijn toegewezen. De bestuursverklaring mag u dan niet gebruiken.     

Wooncoöperaties

Wooncoöperaties beheren en verhuren als collectief woningen van corporaties. Bij de verantwoording over de verhuur door wooncoöperaties kunnen beperkingen zijn bij de controle op de volledigheid van de verhuuradministratie. Daarom mogen ook wooncoöperaties bij de verantwoording de bestuursverklaring gebruiken. Dit is aangevuld in de toelichting op de model-verklaring.