Long Range Identification and Tracking (LRIT)

ATTENTIE: REDERS, KAPITEINS EN EIGENAREN

Het aan- en afmeldingsloket voor LRIT-apparatuur bij het Agentschap Telecom (AT) is een ander loket dan het loket voor uw roepletters en MMSI-nummer. De LRIT gegevens (inclusief het ‘conformance test report’) dient u dus apart bij het AT in te dienen.

Het ‘Long Range Identification and Tracking’ (LRIT) systeem maakt het mogelijk om schepen wereldwijd te identificeren en lokaliseren. Volgens de ‘International Convention for the Safety of Life at Sea’ (SOLAS) is het gebruik van LRIT verplicht voor de volgende typen schepen:

  • (high-speed) passagierschepen
  • (high-speed) vrachtschepen vanaf 300 Gross Tonnage
  • mobile offshore drilling units 

Schepen die zijn uitgerust met een Automatic Identification System (AIS) en in zeegebied A1 varen, zijn vrijgesteld van de LRIT verplichting.

Goedgekeurde apparatuur

Voor LRIT moet goedgekeurde apparatuur worden gebruikt. Bestaande radiocommunicatie apparatuur, zoals verscheidene typen Inmarsat-C terminals, kan vaak op eenvoudige wijze geschikt worden gemaakt. Het testen moet gebeuren door aangewezen keuringsinstanties, de zogenoemde authorized testing ASPs (Application Service Providers). De volgende authorized testing ASP’s zijn goedgekeurd door de ILT:

Meer informatie over de uitrustingsverplichting en de functie-eisen staat in onderstaande documenten.

Zorg voor juiste scheepsgegevens

Om LRIT goed te laten werken is het noodzakelijk dat de juiste scheepsgegevens bij het 'LRIT Data Centre' beschikbaar zijn. Deze gegevens moeten worden aangeleverd bij Agentschap Telecom (info@agentschaptelecom.nl) en actueel gehouden worden door de reder of beheerder van het schip. De gegevens moeten worden aangeleverd door het opsturen van een digitale kopie van het 'LRIT Conformance Test Report'. Dit rapport moet worden opgestuurd als er sprake is van een nieuw schip, het invlaggen van een schip of als er een wijziging is in de scheepsgegevens of de LRIT-apparatuur. Bij het uitvlaggen van het schip of het uit de vaart nemen daarvan, moet een e-mail worden verstuurd met daarin vermeld het land van bestemming.

Het 'LRIT Conformance Test Report' moet de volgende gegevens bevatten:

  • Scheepsnaam
  • Roepnaam
  • IMO nummer
  • MMSI-nummer
  • Het voor LRIT gebruikte communicatiesysteem
  • Het serienummer van het systeem
  • Het terminal id.nr. (c.q. Inmarsat nummer)  

Een digitale kopie van het 'LRIT Conformance Test Report' of het bericht van uitvlaggen kan worden verstuurd naar:

Agentschap Telecom
Afdeling Spectrummanagement-Veiligheid
E-mail: info@agentschaptelecom.nl

Procedures om LRIT-apparatuur (weer) werkend te krijgen

De EMSA heeft procedures opgesteld om de LRIT-apparatuur (weer) werkend te krijgen wanneer deze niet of niet correct rapporteert. Zie hiervoor 'EMSA Procedures for ship creation, integration and reporting' onderaan deze pagina.

Na de 'conformance test' door de 'authorized testing ASP' dient de LRIT-apparatuur altijd aan te blijven staan en mag niet worden afgezet of uitgelogd, teneinde een succesvolle integratie in het LRIT systeem te waarborgen. Het afzetten van de LRIT apparatuur mag alleen in uitzonderlijke gevallen waarbij het Kustwachtcentrum geïnformeerd moet worden. Voor meer informatie over deze uitzonderlijke gevallen zie 'Leaflet LRIT' onderaan deze pagina.

De ILT raadt reders aan om geen LRIT-apparatuur te plaatsen op:

schepen kleiner dan 300 GT (met uitzondering van passagiersschepen)

schepen die zijn uitgerust met een Automatic Identification System (AIS) en die uitsluitend in zeegebied A1 varen

Zorg voor de juiste CSO gegevens
Sinds 1 januari 2006 beheert de ILT de CSO-gegevens en zorgt voor de beschikbaarheid hiervan voor het Kustwachtcentrum. Aanmelden en wijzigingen kunnen worden doorgegeven met het onderstaande formulier 'Aanmelden/Wijzigen gegevens Company Security Officer’.  

Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan:

Inspectie Leefomgeving en Transport/Scheepvaart
Postbus 16191 | 2500 BD Den Haag
E-mail: csodata@ilent.nl