Niet-Commerciële vluchtuitvoeringen (bemand)

Een vluchtuitvoering die niet valt onder de definitie van ‘commerciële vluchtuitvoering’ is automatisch een niet-commerciële vluchtuitvoering. Niet-commerciële operaties vallen onder de EU-verordening 965/2012 (Air Operations).

De EU-verordening bevat regels voor 3 soorten vluchtuitvoeringen:

  • Niet-Commerciële operaties met Complexe Motoraangedreven luchtvaartuigen (NCC);
  • Specialised Operations (SPO);
  • Niet-Commerciële operaties met ‘Other than’ complexe motoraangedreven luchtvaartuigen (NCO).

NCC

Exploitanten van niet-commerciële vluchtuitvoeringen met complexe motoraangedreven vliegtuigen en helikopters, moeten verklaren dat zij over de bekwaamheid en middelen beschikken om zich te kwijten van hun verantwoordelijkheden in verband met de exploitatie van luchtvaartuigen. En zij moeten deze luchtvaartuigen exploiteren overeenkomstig de bepalingen van bijlage III en bijlage VI van Verordening (EU)  965/2012 (Engels). 

SPO

Niet-commerciële SPO met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

Exploitanten die niet-commerciële gespecialiseerde vluchten uitvoeren met complexe motoraangedreven vliegtuigen en helikopters, moeten het luchtvaartuig exploiteren in overeenstemming met de bepalingen van bijlagen III en VIII van Verordening (EU) 965/2012. Zij moeten verklaren dat zij over de bekwaamheid en middelen beschikken om zich te kwijten van hun verantwoordelijkheden in verband met de exploitatie van luchtvaartuigen.

Niet-commerciële SPO met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

Exploitanten die niet-commerciële gespecialiseerde vluchten uitvoeren met andere dan complexe motoraangedreven vliegtuigen en helikopters, moeten het luchtvaartuig exploiteren in overeenstemming met de bepalingen van bijlage VII van Verordening 965/2012. 

Voor deze vluchtuitvoering is geen goedkeuring vooraf nodig door de ILT. Er hoeft ook geen 'Eigen verklaring NCC en SPO vluchtuitvoering' ingediend te worden bij de ILT.

NCO

Exploitanten die niet-commerciële vluchten uitvoeren met andere dan complexe motoraangedreven vliegtuigen en helikopters, moeten het luchtvaartuig exploiteren overeenkomstig bijlage VII van Verordening 965/2012. Deze bijlage VII geldt ook voor niet-commerciële gespecialiseerde vluchtuitvoeringen.

Voor deze vluchtuitvoering is geen goedkeuring vooraf nodig door de ILT. Er hoeft ook geen 'Eigen verklaring NCC en SPO vluchtuitvoering' ingediend te worden bij de ILT.

Specifieke Goedkeuringen (Specific Approvals – deel SPA)

Goedkeuring is wel nodig voor bepaalde onderdelen van vluchtuitvoeringen die zijn beschreven in bijlage V van Verordening 965/2012 (SPAs). Dit zijn bijvoorbeeld vluchtuitvoeringen in Reduced vertical separation minima (RVSM) luchtruim of Minimum Navigation Performance Specification (MNPS) luchtruim en voor Slechtzichtvluchten (LVO’s).

Ga voor meer informatie over SPA en SPA aanvragen naar Specifieke goedkeuringen (SPA).

Definities

Definities Operator en Complex motoraangedreven luchtvaartuig

Uitleg
Operators Een rechtspersoon of natuurlijk persoon die 1 of meer luchtvaartuigen exploiteert of van plan is te exploiteren (de exploitant).
Complex 
motoraangedreven
luchtvaartuig

Een vleugelvliegtuig dat aan 1 of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Heeft een maximum gecertificeerde startmassa van meer dan 5.700 kilogram.
  • Is gecertificeerd voor een maximale configuratie voor passagierszitplaatsen van meer dan 19 personen.
  • Is gecertificeerd voor een operatie met minimaal 2 vliegers.
  • Is uitgerust met 1 of meer turbinestraalmotor(en).
  • Is uitgerust met meer dan 1 turboprop motor en een maximum gecertificeerde startmassa van meer dan 5.700 kilogram.

Een helikopter die aan 1 of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Heeft een maximum gecertificeerde startmassa van meer dan 3.175 kilogram.
  • Is gecertificeerd voor een cabine configuratie voor maximaal 10 passagiers of meer.

Een tilt-rotor luchtvaartuig.