Vereiste documenten

Nederlandse productiebedrijven kunnen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een erkenning aanvragen als zij voldoen aan de regels van EASA Part 21 Subpart G. Zie regels 21.A.131 tot en met 21.A.165 en de bijbehorende Acceptable Means of Compliance (AMC) en Guidance Material (GM).

Aanvragen erkenning

Om de erkenning aan te vragen bij de ILT vult u 2 formulieren in, zie onderaan de pagina:

  • EASA Form 4 (Acceptatie Management personeel)
  • EASA Form 50/51 (Aanvraag bedrijfserkenning)

Een overzicht met prijzen voor het aanvragen of wijzigen van een erkenning vindt u in de tarievenregeling.

De ILT voert een audit uit als zij uw aanvraag heeft ontvangen en geaccepteerd. Hiermee controleert de inspectie of u voldoet aan de regelgeving.

Erkenningfase

Op het moment dat de ILT een erkenning afgeeft, wijst de inspectie een interne toezichthouder aan. Deze toezichthouder is het aanspreekpunt voor de productieorganisatie. Daarnaast beoordeelt de toezichthouder in hoeverre de organisatie blijft voldoen aan de voorwaarden waaronder de erkenning is verleend.

Als de toezichthouder afwijkingen vindt, zal de ILT herstelacties vragen. Als de luchtvaartveiligheid in gevaar komt, kan de inspectie de erkenning geheel of gedeeltelijk schorsen of intrekken. 

Uitbreiding en overige wijzigingen van bedrijfserkenning

De erkenning is toegespitst op het bedrijf. De activiteiten waarvoor het bedrijf erkend is, worden specifiek op het Bewijs van Erkenning en het bijbehorende Aanhangsel vermeld. Als een bedrijf deze activiteiten wil uitbreiden of beperken, of wijzigingen wil aanbrengen in het bedrijf, dan moet het daarvoor opnieuw een aanvraag indienen bij de ILT. Voorbeelden van wijzigingen zijn een nieuwe of andere locatie en wijzigingen in personeel of procedures. Het doorlopen van het proces wordt aangepast aan de grote van de wijziging.