Opleidingen

Medewerkers van productiebedrijven van luchtvaartuigen en/of onderdelen en apparatuur moeten een erkende opleiding hebben gevolgd. In Part 21 van EASA staan de opleidingseisen (21A.145(c) en (d) en bijbehorend ‘AMC & GM’). De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft geen specifieke bevoegdheden af voor medewerkers van de bedrijven. De organisaties moeten wel via een EASA formulier 4 managementposities laten goedkeuren door de ILT.

Verkrijgen bevoegdheid

Via een EASA Formulier legt u 4 posities ter goedkeuring voor aan de ILT. Op dit formulier vermeldt u de naam, positie, relevante kwalificaties en relevante werkervaring van de accountable manager en de responsible managers (inclusief QA manager). De ILT beoordeelt of de medewerkers geschikt zijn voor de functie.

Behouden bevoegdheid

Voor een veilig en efficiënt productieproces is het belangrijk dat medewerkers op de hoogte zijn en blijven van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied, waaronder: 

  • Ontwikkelingen in de regelgeving
  • Interne procedures
  • Te gebruiken documentatie

Organisaties moeten ervoor zorgen dat deze informatie beschikbaar is voor medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld door procedures of ontwikkelplannen te maken om de kennis up-to-date te houden. Ook ‘opfris’-trainingen voor specifieke vakgebieden kunnen nuttig zijn. De ILT houdt toezicht op de manier waarop uw organisatie aandacht besteed aan kennisontwikkeling.