Aanspreekpunten beveiliging en veiligheid Nederlandse koopvaardijschepen

Heeft u als eigenaar van een schip onder Nederlandse vlag vragen over de beveiliging van uw schip? Dan kunt u terecht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland. Ook zijn er aanspreekpunten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De EU-verordening 725/2004 bepaalt dat elke EU-lidstaat een 'bevoegde autoriteit voor maritieme beveiliging' moet benoemen voor de beveiligingsmaatregelen voor schepen en havenfaciliteiten. In Nederland is dat de ILT. Ook zijn er aanspreekpunten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Heeft u als eigenaar van een schip onder Nederlandse vlag in Nederland of Caribisch Nederland vragen over de beveiliging van uw schip? Neem dan contact op met een van onderstaande aanspreekpunten.

Nederland

Aruba

 • Directie Scheepvaart Aruba (DSA)
  De heer Mr. R. Donata (bevoegde autoriteitdesignated authority)
  Italiëestraat 20
  Oranjestad
  Aruba, Caribbean Sea
 • Tel: +297 583 51 92
 • E-mail: r.donata@dsa.aw 
 • Website: Overheid.aw

Curaçao

Sint Maarten

 • Department of Civil Aviation, Shipping & Maritime Affairs
 • Website: Sintmaartengov.org