Duurzaamheid woningcorporaties en de Woningwet

Wilt u als woningcorporatie verduurzamen? Dat kan bijvoorbeeld door het verbeteren van de energieprestatie, zoals het opwekken van hernieuwbare energie voor woongelegenheden van een woningcorporatie.

Wat mag een woningcorporatie wel en niet?

Woningcorporaties kunnen op verschillende manieren werken aan verduurzaming. De Woningwet geeft kaders voor wat een woningcorporatie wel en niet mag doen.

Subsidieregeling voor zonnepanelen

Woningcorporaties die duurzame energie willen opwekken kunnen deelnemen aan de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Met deze subsidieregeling wordt gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving duurzame energie op te wekken. Woningcorporaties kunnen deelnemen aan de SCE als ze voldoen aan de bepalingen uit de Woningwet. Belangrijk hierbij is de bepaling in de wet dat het moet gaan om voorziening in, op, aan of bij gebouwen die energie opleveren voor de eigen huurders. Het gaat daarbij om gebouwen binnen de postcoderoos, en niet alleen om eigen gebouwen van de woningcorporatie. De zonnepanelen tellen niet altijd mee bij het opstellen van het energielabel. Dat gebeurt alleen als de zonnepanelen geplaatst worden op het eigen perceel van een woningcorporatie.

Zonnepanelen van anderen op corporatiedaken

Soms plaatsen anderen zonnepanelen op corporatiedaken. Bijvoorbeeld investeerders of bewoners. Lees waar een woningcorporatie rekening mee moet houden.

Deelnemen aan een energiecoöperatie

Woningcorporaties kunnen onder voorwaarden deelnemen aan een energiecoöperatie. Hiervoor moet u goedkeuring vragen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Aansluiting op warmtenetten

Woningcorporaties mogen hun vastgoed aansluiten op warmtenetten. U moet hierbij rekening houden met aansluitkosten en eventuele kosten voor de infrastructuur. Lees meer over woningcorporaties en warmtenetten.

Onderzoek uitfaseren corporatiewoningen met energielabels E, F en G

De Aw heeft in 2023 een onderzoek uitgevoerd naar het uitfaseren van corporatiewoningen met energielabels E, F en G