Bemanningscertificaat vissersschip

Een bemanningscertificaat is verplicht voor een zeevarend vissersschip. Het schip moet bemand zijn volgens de eisen op het certificaat. Een bemanningscertificaat aanvragen doet u bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Bij de ILT vraagt u ook een vrijstelling aan voor dit certificaat.

Aanvragen bemanningscertificaat visserij 

Een bemanningscertificaat aanvragen kan met 1 van deze 2 formulieren:

U ontvangt het certificaat binnen de termijn van de Algemene wet bestuursrecht.
 

Eisen bemanningssamenstelling 

De eisen voor de bemanningssamenstelling van vissersschepen zijn onderverdeeld naar scheepslengte:

  • 45 meter of meer;
  • 24 meter tot 45 meter;
  • minder dan 24 meter.

Het overzicht van de minimale bemanningssamenstelling voor vissersschepen staat in het Besluit zeevarenden. Maar de scheepsbeheerder en de kapitein zijn verplicht om extra bemanning erbij te plaatsen als de omstandigheden daarom vragen.
 

Vrijstelling of ontheffing bemanningscertificaat 

Onder voorwaarden kan de ILT 1 of meer vrijstellingen of ontheffingen geven op het bemanningscertificaat. Een vrijstelling of ontheffing aanvragen doet u met het formulier Aanvraag ontheffingen, vrijstellingen, verklaringen en aanvullende certificaten vissersvaartuig.

Verschil vrijstelling en ontheffing

Een vrijstelling is een uitzondering op een verbod. Deze geldt voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden van de vrijstelling. Een ontheffing is een besluit waarbij de ILT in een individueel geval een uitzondering maakt op een wettelijk verbod.