Verplichte certificaten

Verplichte certificaten voor alle vissersvaartuigen die kleiner zijn dan 24 meter:

  • Certificaat van deugdelijkheid
  • Veiligheidscertificaat
  • Bemanningscertificaat
  • (Bijzondere) meetbrief

Verplicht voor vissersvaartuigen zonder erkend klassenbureau:

  • Klassencertificaat van de inspectie

Is uw vaartuig groter dan 300 GT dan is het volgende certificaat verplicht:

Wrakopruimingscertificaat (Wreck removal liability certificate).

Ballastwaterverdrag

Alle vaartuigen die ballastwater vervoeren, moeten aan het Ballastwaterverdrag voldoen.