Vaartuigen kleiner dan 24 meter

Herinneringsbrief inspectieperiode

U ontvangt ieder jaar een herinneringsbrief aan het begin van de inspectieperiode. In deze brief staat de verjaardatum en de inspectieperiode van uw schip en een opsomming van de certificaten en tot wanneer deze geldig zijn.

In de bijlage bij de brief staan de onderdelen waarop inspecties binnen de inspectieperiode moeten plaatsvinden. Onderaan deze bladzijde staat een voorbeeld. Daar staat ook het Schema Inspectieperiode en verjaardatum met een grafische voorstelling.

Los van deze brief die als geheugensteuntje kan dienen, blijft het de verantwoordelijkheid van de schipper zelf om ervoor zorg te dragen dat hij benodigde certificaten tijdig aanvraagt.

Wat moet u doen?

  • Bel tijdig de ILT voor een afspraak voor het inplannen van de inspectie, liefst vóór de verjaardatum van uw schip en minstens 3 a 4 weken voor het gewenste inspectiebezoek. De inspecties moeten in ieder geval binnen de inspectieperiode zijn afgerond.
  • Controleer vóór de inspectie alle onderdelen waarop (her)inspecties gaan plaatsvinden en herstel deze waar nodig.
  • Controleer ook de opmerkingen/aandachtspunten uit het inspectierapport van het jaar ervoor voordat de inspectie plaatsvindt.
  • Na het plannen van een inspectie, ontvangt u een bevestiging per e-mail.
  • Na het uitvoeren van een inspectie krijgt u direct het inspectierapport van de inspecteur of een dag later per e-mail. 

Heeft u vragen over de inspecties, of wilt u een afspraak voor een inspectie plannen, neem dan contact op met de ILT via telefoonnummer 088 489 00 00 of via het vragenformulier.

Over de certificaten

  • Certificaten voor vissersvaartuigen moeten ieder jaar afgetekend worden om de geldigheid te behouden.
  • Certificaten voor vissersvaartuigen zijn 5 jaar geldig, op voorwaarde dat de jaarlijkse inspectie heeft plaatsgevonden en de certificaten zijn afgetekend.
  • De verjaardatum is de oorspronkelijke opleverdatum van het schip en bepaalt de einddatum van het 5-jaarlijks certificaat.
  • De jaarlijkse inspectie moet ieder jaar plaatsvinden binnen de inspectieperiode van 3 maanden vóór tot 3 maanden ná de verjaardatum.
  • In het 5e jaar is de inspectieperiode slechts 3 maanden. Dat zijn de 3 maanden voor de einddatum van het certificaat.