Ballastwaterverdrag

Het Ballastwaterverdrag treedt in werking op 8 september 2017 en is van toepassing op alle vaartuigen die ballastwater vervoeren. Deze vaartuigen moeten een certificaat, een goedgekeurd management plan en een ballastwaterjournaal aan boord hebben.

Certificaat, plan en journaal

Het certificaat kan bij de ILT worden aangevraagd. Een voorwaarde voor het uitgeven van een certificaat is het aan boord hebben van een goedgekeurd ballastwater management plan. Dit plan wordt door de ILT gekeurd. De vorm van het journaal is vastgelegd in het verdrag en hoeft niet apart gekeurd te worden. Er zijn diverse journaals verkrijgbaar.

Voor wie?

Om duidelijk te maken welke situatie van toepassing is kan het volgende schema gevolgd worden:

Diagram Ballastwaterverdrag 3

A – Vaartuigen waarvan de ballasttanks uit gebruik zijn genomen

Omdat het schip is gewijzigd, moeten er documenten ingediend worden:

  • Tankenplan
  • Aangepast leidingschema.

Door de ILT wordt het bestaande stabiliteitsboek beoordeeld en wordt vastgesteld of dit gewijzigd moet worden. Als dit zo is, laat  de ILT dit weten aan de aanvrager. Bij de volgende inspectie aan boord wordt vastgesteld dat het schip is gewijzigd conform de goedgekeurde schema’s. Er wordt geen certificaat uitgegeven, op verzoek kan een verklaring opgesteld worden dat het vaartuig geen ballasttanks heeft en dat het verdrag om die reden niet van toepassing is.
Ook vaartuigen waarvan de ballasttanks zijn ingericht voor permanente ballast of voor bijvoorbeeld proceswater vallen hieronder, zolang de verbinding met buitenboord niet meer aanwezig is.

B – Vaartuigen die gebouwd zijn zonder ballasttanks

Omdat er geen wijzigingen aan het vaartuig zijn is geen verdere actie nodig, bij de eerste inspectie wordt vastgesteld dat geen ballasttanks aan boord zijn.  Op verzoek kan een verklaring opgesteld worden.

C – Vaartuigen kleiner dan 400GT met ballasttanks

Het beheersplan moet worden goedgekeurd door ILT. Ook moet aan de overige eisen van het verdrag worden voldaan, zoals het aanwijzen van een verantwoordelijke voor ballasthandelingen, het bijhouden van een ballastwaterjournaal, en het wisselen van ballast in de daarvoor aangewezen gebieden. Uiterlijk op 8 september 2024 moet het vaartuig voldoen aan de D-2 standaard, dit betekent dat er een ballastwater behandelingsinstallatie moet worden geplaatst. Een certificaat is niet verplicht.

D – Vaartuigen groter dan 400GT met ballasttanks

Er moet een certificaat worden aangevraagd. Verder geldt hetzelfde als onder “C”, alleen is de datum waarop aan de D-2 standaard voldaan moet worden anders. Deze datum is gekoppeld aan de verloopdatum van het IOPP certificaat. Voor meer informatie zie de Q&A over ballastwater, en het document over wisselgebieden in de Noordzee.

Ballastwaterverdrag, het doel

Het doel van het Ballastwaterverdrag is het voorkomen van opzettelijke of onbedoelde introductie van uitheemse of nieuwe soorten organismen in een het aquatische milieu. Deze organismen worden meegenomen in het ballastwater aan boord van zeeschepen en kunnen aanmerkelijke en schadelijke veranderingen teweegbrengen aan het aquatische milieu. Schepen moeten hun ballastwater gaan behandelen of op een andere manier voorkomen dat organismen verplaatst worden.