Bemanningssamenstelling

Voor een veilige vaart moet de bemanning van zeevisvaartuigen voldoen aan: 

  • de Wet zeevarenden (dit was tot 20 augustus 2013 de Zeevaartbemanningswet)
  • het Besluit zeevarenden
  • de Arbeidsomstandighedenwet
  • de Arbeidstijdenwet

De bemanning moet beschikken over bepaalde persoonsdocumenten zoals:

  • een monsterboekje
  • een vaarbevoegdheidsbewijs waarop de uit te oefenen functie vermeld staat. Het vaarbevoegdheidsbewijs wordt afgegeven wanneer voldaan is aan de eisen van opleiding, ervaring en lichamelijke geschiktheid.

Ook aan maritieme opleidingen worden eisen gesteld.

Aanvragen bij Kiwa

Een monsterboekje, vaarbevoegdheidsbewijs en een erkenning van vaarbevoegdheidsbewijs kunnen worden aangevraagd bij Kiwa Register.

Zie het schema hieronder voor de verplichte samenstelling van de bemanning voor vissersvaartuigen kleiner dan 24 meter