Toezicht op defensielocaties

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op ruim 100 locaties van het ministerie van Defensie. De inspectie werkt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bij het controleren of het ministerie van Defensie zich aan de wet houdt, kijkt de ILT vooral naar:

  • De veiligheid voor de omgeving.
  • De bescherming van het milieu.

De ILT houdt toezicht op de luchtmacht, marine en landmacht. De inspectie controleert of het ministerie van Defensie de juiste vergunningen heeft en zich aan de regels houdt. Defensie moet bijvoorbeeld zorgen voor zo min mogelijk veiligheidsrisico’s en geluidsoverlast voor omwonenden. Ook moet het ministerie van Defensie de uitstoot van stoffen naar de lucht en bodem beperken. De ILT let het meest op locaties en activiteiten van Defensie die veel effect kunnen hebben op de omgeving. Bijvoorbeeld schietterreinen, militaire vliegvelden en de opslag van munitie.

Waarom landelijk toezicht?

Gemeenten en provincies controleren op lokaal niveau of bedrijven zich houden aan regels rondom omgevingsveiligheid, bouw en milieu. Het ministerie van Defensie werkt op landelijk niveau. Daarom houdt de ILT landelijk toezicht op de defensielocaties. 

Hoe werkt de inspectie?

Het ministerie van Defensie moet zich aan de wet houden. Wanneer dit niet gebeurt, handhaaft de ILT. Bijvoorbeeld door een last onder dwangsom op te leggen. De ILT gebruikt hierbij de interventie matrix. De inspectie werkt vaak samen met andere (rijks)organisaties zoals de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Veiligheidsregio’s.

Toezicht ILT op Defensie