Toezicht op defensielocaties

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert milieutoezicht uit op ongeveer 175 locaties van het ministerie van Defensie in heel Nederland. Op deze locaties voeren de luchtmacht, de marine en de landmacht diverse milieubelastende activiteiten uit. De ILT is de onafhankelijke inspectie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Defensie heeft dezelfde verplichtingen als andere bedrijven. Voor alle activiteiten moet Defensie een melding doen of beschikken over een omgevingsvergunning. De inspectie controleert op de locaties van Defensie of zij de juiste omgevingsvergunningen heeft en ze de vergunningvoorschriften naleeft en/of Defensie zich aan de geldende regels houdt. De ILT let het meest op locaties en activiteiten van Defensie die veel effect kunnen hebben op de omgeving. Bijvoorbeeld schietterreinen, militaire vliegvelden en de opslag van munitie.

De ILT houdt toezicht op basis van:

  • De Omgevingswet en de daarbij behorende regels
  • De omgevingsvergunningen
  • Europese regels

Waarom landelijk toezicht?

Gemeenten en provincies controleren op lokaal niveau of bedrijven zich houden aan regels rondom omgevingsveiligheid en milieu. Het ministerie van Defensie voert activiteiten uit met een nationaal veiligheidsbelang. Daarom houdt de ILT landelijk toezicht op de Defensielocaties.

Toezicht ILT op Defensie