Vergunningverlening voor Defensie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op verschillende locaties van het ministerie van Defensie en verleent vergunningen. Daarbij kijkt zij vooral naar externe veiligheid, bescherming van het milieu, bouw- en brandveiligheid en natuurbescherming.

De ILT houdt toezicht op basis van:

  • De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Activiteitenbesluit.
  • Vergunningen, die de ILT ook zelf aan het ministerie uitgeeft.
  • Europese regels.

Wabo-vergunningverlening

De Wabo-vergunning is één vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Defensie kan bij de ILT een vergunning aanvragen voor haar activiteiten in de fysieke leefomgeving. Het kan daarbij gaan om zowel het milieudeel als het BRIKS-deel van de Wabo. BRIKS staat voor Bouwen, Reclame, Inrit, Kap, Sloop.