Toezicht drinkwater

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de uitvoering van de regelgeving voor drinkwater door de drinkwaterbedrijven en door eigenaren van eigen winningen.

De ILT voert haar toezichtstaak uit door middel van inspecties en audits bij de 10 drinkwaterbedrijven. De belangrijkste onderwerpen hierbij zijn rapportage over de drinkwaterkwaliteit, goedkeuring meetprogramma’s of andere vergunningverlening, leveringsplannen, tarieven (waarbij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ondersteuning verleent) en prestatievergelijking drinkwaterbedrijven.