Toezicht op BES-eilanden

In Caribisch Nederland, op de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is het toezicht op de drinkwatervoorziening nog in ontwikkeling. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) is samen met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toezichthouder voor drinkwater (en elektriciteit) op de BES-eilanden. Het toezicht is geregeld in de Wet elektriciteit en drinkwater BES (WedB).

Net als in Nederland beoordeelt de ILT hier of de drinkwaterbedrijven de kwaliteit van drinkwater volgens wettelijke meetprogramma’s toetsen. In de kwaliteits- en capaciteitsdocumenten (KCD’s) beschrijven de drinkwaterbedrijven de grootste risico’s voor waterkwaliteit en leveringszekerheid. Ook staat in deze documenten hoe zij de risico’s beheersen. De ILT beoordeelt de KCD’s.