Taxameter

Taxichauffeurs moeten een goedgekeurde taxameter in hun voertuig hebben. De taxameter is verplicht voor straattaxi's. Ook als u tevoren een prijs heeft afgesproken. Dan kan de taxameter op nul-tarief draaien. U moet de taxameter ieder jaar laten keuren.

De taxameter berekent de prijs van een rit. Het is een los apparaat of ingebouwd in de boordcomputer taxi (BCT). Dat hangt af van de leverancier van de BCT.

In de taxi moet ook een printer zijn, die aan de taxameter is gekoppeld. Het ritbewijs (de ritbon) moet automatisch geprint worden. U moet de ritbon na de rit altijd aan de klant geven. Op het ritbewijs staat onder andere het P-nummer van de taxionderneming.

Alternatief Boordcomputer taxi

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een alternatief voor de BCT. Taxichauffeurs registeren en leveren straks taxivervoergegevens aan bij de ILT in de Centrale Database Taxivervoer (CDT). Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem begin 2025 beschikbaar is. Er geldt dan nog een overgangsperiode tot januari 2028 waarin taxiondernemingen en taxichauffeurs de tijd krijgen om over te stappen naar het nieuwe systeem. LET OP: met de komst van de CDT veranderen de regels die gelden voor de taxameter niet.

Ritprijs zelf afspreken

Als taxichauffeur kunt u de ritprijs vragen uit de taxameter, dus het vaste tarief. Ook mag u zelf een ritprijs afspreken. Dat geldt voor de opstapmarkt en besteltaxi's. 

U kunt de ritprijs mondeling afspreken, telefonisch, via de website of de app van de taxiondernemer. De ritprijs moet wel vooraf duidelijk zijn voor de passagier en in goed overleg zijn afgesproken. De afgesproken prijs mag hoger zijn dan de prijs uit de taxameter.

Taxameter verplicht voor opstapmarkt

U bent verplicht een taxameter te hebben in de taxi. Ook als u van tevoren een prijs heeft afgesproken met de passagier. De taxameter kan dan op nul-tarief meedraaien. Maar u moet wel altijd de BCT gebruiken en uw rit daarop starten. 

Wanneer taxameter niet verplicht?

Besteltaxi’s hoeven geen taxameter te hebben als de taxi alleen wordt gebruikt voor ritten waarbij van tevoren een vaste prijs is afgesproken. U moet wel kunnen bewijzen dat het alleen om dat soort ritten gaat. En de prijzen moeten op een duidelijke manier zijn afgesproken (bijvoorbeeld via de belmarkt, een app of website). 

Keuring en eisen taxameter

De taxameter voldoet aan deze eisen:

 • Het is een goedgekeurd model.
 • De taxameter wordt ieder jaar opnieuw gekeurd (herkeuring).
 • U heeft een geldig keuringsbewijs in de taxi.
 • De taxameter moet in het voertuig duidelijk zichtbaar zijn voor de passagier.

Het Nederlands Meetinstituut (NMi) voert de keuringen uit. Of een bedrijf dat van het NMI de keuring mag uitvoeren ('gecertificeerd bedrijf').

Alleen de Nmi of het gecertificeerde bedrijf kunnen gegevens in de taxameter veranderen. Dat gebeurt door de verzegeling te verbreken. Dit mag alleen tijdens een keuring.

Keuringsbewijs

Op het keuringsbewijs van de taxameter staat onder andere:

 • Datum van de keuring
 • Kenteken van de taxi
 • Maat van de banden
 • Apparaatconstante
 • Tellerstand

U moet het keuringsbewijs bij een controle laten zien. 

Wat doet de ILT

De inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kunnen met de taxameter controleren of taxichauffeurs hun passagiers niet meer laten betalen dan het maximumtarief. Ook controleren de inspecteurs of de taxameter ieder jaar gekeurd wordt. U moet het keuringsbewijs bij een controle laten zien.

Boetes

 • U heeft geen taxameter (afwezigheid taxameter): € 900.
 • U gebruikt de taxameter niet (opstapmarkt): € 900.
 • De taxameter is niet (op tijd) gekeurd (geen geldige taxameterkeuring): € 900.