Gebruik hulpmotoren (Auxiliary Power Units)

De auxiliary power unit (APU) is een hulpmotor in een vliegtuig. Vliegtuigen die stil staan, gebruiken deze hulpmotor voor onder meer elektriciteit en opstarten. APU's zijn slecht voor de luchtkwaliteit op de platforms en geven geluidsoverlast. Daarom zijn er regels die APU-gebruik beperken. De ILT controleert vliegtuigen op Schiphol op het gebruik van de APU. 

Een hulpmotor wordt gebruikt voor airconditioning, voor het starten van de hoofdmotoren en voor elektriciteit voor de apparatuur en de verlichting in het vliegtuig als de hoofdmotor uit staat. APU's werken op kerosine. Bij het gebruik komen schadelijke stoffen vrij zoals stikstof en fijnstof. Ook veroorzaakt de APU geluidsoverlast. Dat kan gevolgen hebben voor de gezondheid van de medewerkers op de platforms.  

Beperkingen gebruik APU

De APU mag alleen in bepaalde omstandigheden aan staan, bijvoorbeeld: 

  • als er geen (werkende) schonere alternatieven beschikbaar zijn
  • bij bepaalde weersomstandigheden, bijvoorbeeld bij zeer lage of hoge temperaturen (minder dan -5 of meer dan 25 graden Celsius)
  • als het nodig is voor het onderhoud van het vliegtuig
  • kort na aankomst en vlak voor vertrek van het platform 

De regels voor de beperking van lokale luchtverontreiniging door vliegverkeer staan in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB). 

De regels en procedures waar piloten zich aan moeten houden staan in de Aeronautical Information Publication (AIP).

Schonere alternatieven voor APU

Er  zijn schonere alternatieven voor de APU. Dit zijn:

  • installaties voor de airconditioning (elektrische pre-conditioned air installatie, e-PCA)
  • vaste stroomaansluiting (Fixed Power Unit, FPU) 

Schiphol moet deze voorzieningen  beschikbaar stellen op ten minste 61 vliegtuigopstelplaatsen (VOP's). Luchtvaartmaatschappijen moeten deze alternatieven gebruiken als ze beschikbaar zijn. 

Inspectie door ILT

In 2021 en 2022 deed de ILT onderzoek naar het gebruik van de APU op Schiphol. Daaruit bleek dat de APU nog te veel wordt gebruikt. Ook zijn er op te weinig vliegtuigopstelplaatsen PCA-units beschikbaar. Schiphol heeft met de sector een actieplan gemaakt om APU-gebruik te beperken. Zo gaat Schiphol meer PCA-units beschikbaar stellen en meer toezicht houden op APU-gebruik.  

De ILT controleert regelmatig op Schiphol of de regels voor APU-gebruik nageleefd worden. Inspecteurs gaan dan naar de VOP's waar alternatieve voorzieningen beschikbaar zijn. Als de APU onnodig aan staat, kan de ILT handhavend optreden. 

Bij inspecties werkt ILT samen met de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). De NLA heeft (voorlopige) eisen opgelegd aan Schiphol in verband met de blootstelling van het platformpersoneel aan gevaarlijke stoffen.