Wet- en regelgeving

Schiphol beschikt over een Luchthavenindelingsbesluit (LIB), afgegeven door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het LIB staan regels over bestemming en gebruik van de grond van en rond de luchthaven Schiphol. Hoofdstuk 8 van de Wet luchtvaart vormt de basis van de wet- en regelgeving voor de luchthaven Schiphol. Verder moet de inrichting en uitrusting van de luchthaven Schiphol voldoen aan EU-verordening 139/2014. Dit bevordert het veilig gebruik van de luchthaven.

Lees meer over de EU- wet- en regelgeving.