Onderzoek toezicht op organisatienetwerken

Maatschappelijke opgaven hebben een meervoudig karakter en zijn niet vanuit één discipline, domein of beleidssector op te lossen. Vaak zijn dit soort vraagstukken alleen op te lossen wanneer organisaties met elkaar samenwerken. Er is nog weinig bekend over het toezicht op dit soort organisatienetwerken.

Onderzoek naar rol extern toezicht

Het onderzoeksrapport ‘Naar passende toezichtarrangementen voor organisatienetwerken in het domein van het sociaal wonen’ brengt dit voor 7 organisatienetwerken in beeld. Aan dit 2-jarig onderzoek werkten 7 corporaties mee die in 7 verschillende netwerken actief zijn, onder meer op de thema’s duurzaamheid (aardgasvrij en warmtenet), armoedebestrijding, wonen en zorg. Het onderzoek kijkt hier onder andere naar de rol van het extern toezicht vanuit de Autoriteit woningcorporaties (Aw). 

Vervolgonderzoek

Inmiddels is er door Tilburg University een 4-jarig onderzoeksprogrammma gestart naar het toezicht op organisatienetwerken. Dit vervolgonderzoek richt zich, naast organisatienetwerken in wonen, ook op netwerken in andere sectoren, zoals onderwijs en zorg. Naast de Aw zijn 3 andere rijksinspecties en organisaties van toezichthouders betrokken bij dit onderzoek. Meer hierover vindt u op de webpagina van het onderzoek. Doel van het onderzoeksprogramma is om de governance en rol van toezicht bij dit soort organisatienetwerken verder in beeld te brengen aan de hand van een aantal praktijkstudies (casussen). De Aw is betrokken vanuit haar rol als extern toezichthouder bij 2 netwerken die onderzocht worden waar een woningcorporatie onderdeel van is. De ILT, de Aw en andere rijksinspecties hechten belang aan wetenschappelijk onderzoek dat kan bijdragen aan vernieuwingen binnen het toezicht. Meer hierover is te vinden op de website van rijksinspecties.