Addendum accountantsprotocol Rtiv 2015

Bij de wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv) is via bijlage 4 van deze Regeling het accountantsprotocol voor verslagjaar 2023 vastgesteld. Voor dit accountantsprotocol is een wijziging nodig vanwege niet eerder gesignaleerde wijzigingen in de informatie-opvraag dVi2023. In deze brief leest u welke wijzigingen nodig zijn.