Corporaties onder verscherpt toezicht

Woningcorporaties met een verhoogd risico staan onder verscherpt toezicht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Bij verscherpt toezicht verplicht de Aw de corporatie tot het maken en uitvoeren van een herstelplan.

Het plaatsen onder verscherpt toezicht kan op elk moment plaatsvinden, als er voldoende aanleiding is. Bij gebrek aan medewerking kan de Aw de corporatie een aanwijzing geven. Als dit nodig is zijn er ook andere maatregelen mogelijk:

  • Een aansprakelijkheidsstelling starten.
  • Een extern toezichthouder bij de woningcorporatie laten benoemen.
  • De corporatie onder bewindstelling plaatsen.
  • De toelating laten intrekken.

De Aw publiceert de namen van corporaties die onder verscherpt toezicht staan. Als de onder verscherpt toezichtstelling wordt opgeheven, communiceert de Aw dit ook. 

Corporaties onder verscherpt toezicht

L-nummer Naam woningcorporatie Sinds
L1893 Woonstichting Valburg april 2023
L2120 Stichting Hef Wonen januari 2023
L2121 Stichting Hof Wonen januari 2023
L2122 Stichting Stedelink januari 2023