Stroomschema afgedankte apparatuur en Cenelec 50625 (voorheen WEEELABEX)

Het stroomschema is een hulpmiddel om te bepalen of voor een handeling aan een (afgedankt) elektrisch of elektronisch apparaat passende verwerking en een Cenelex-certificaat vereist zijn (art 11 Raeea). 3 vragen zijn hierbij relevant:

  • Kan het te behandelen object beschouwd worden als AEEA, ook als het gaat om onderdelen is sprake van AEEA?
  • Zijn de handelingen te beschouwen als verwerkingshandelingen, of is er sprake van reparatie of refurbishment?
  • Zijn de verwerkingshandelingen certificeerbaar?