Bijlage 2 bij de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001

Onderdelen van het praktijkexamen

Bedrevenheidseisen voor vliegtuigen RPL(A)

Bedrevenheidseisen voor vliegtuigen RPL(H)