Introductie Performance Based Navigation

Deze pagina beschrijft hoe Performance Based Navigation (PBN) in Nederland wordt ingevoerd. Bijvoorbeeld hoe houders van een instrument rating (IR), uitgegeven vóór 25 april 2021, de component PBN kunnen verwerven. Dit kan door een verschillencursus op basis van competenties.

De informatie op deze pagina is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

  • Houders van een Instrument Rating (IR)
  • Vliegscholen
  • Examinatoren
  • Instructeurs

Houders van een IR

De bevoegdheid instrumentvliegen, ofwel instrument rating (IR), moet sinds 25 april 2021 de component PBN te bevatten.

Is een brevethouder op dit moment in bezit van een IR uitgegeven vóór 25 april 2021? En beschikt hij of zij niet over de component PBN? Dan mag deze brevethouder geen gebruikmaken van de IR. Om alsnog de component PBN binnen de IR te krijgen, kunnen deze brevethouders een verschillencursus volgen bij een Approved Training Organisation (ATO) die is gecertificeerd om deze cursus aan te bieden. Deze cursus omvat zowel theorie als praktijk zoals uitgewerkt in de bijlage. De cursus wordt afgesloten met een IR profcheck. Bij voldoende resultaat zal de examinator de IR verlengen.

Vliegscholen

ATO’s die de verschillencursus (zoals omschreven in de bijlage) aanbieden zijn hiertoe gecertificeerd voor 25 april 2021. De verschillencursus staat op het ATO certificaat vermeld. Om de verschillencursus te onderhouden is vereist dat de ATO de IR opleiding op het ATO certificaat heeft staan en blijft voldoen aan bijbehorende vereisten. Voor de inrichting is vereist dat de verschillencursus blijft voldoen aan de bijlage.

Examinatoren

Voor examinatoren gelden geen aanvullende eisen.

Instructeurs

Voor de instructeurs gelden geen aanvullende eisen.

Toelichting op bijlage

De verschillencursus bevat tenminste de in de bijlage genoemde elementen en is opgebouwd uit een intake assessment, theorie-instructie en praktijkinstructie.

Bijlage: Inrichtingseisen verschillencursus