Evaluatie rollen Autoriteit woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) is de publieke integrale toezichthouder op de woningcorporaties. Onderdeel van het publiek toezicht van de Aw is het toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De Aw heeft binnen het stelsel dus zowel de rol van toezichthouder op WSW als de rol van partner van het WSW in de samenwerking bij het verticaal toezicht op de corporaties.

Deze samenwerking tussen Aw en WSW is de laatste jaren versterkt, om het toezicht op de corporatiesector effectiever en efficiƫnter te maken. De verschillende rollen zorgen steeds vaker voor een dubbele-pettenprobleem. Dit was aanleiding om de rollen van de Aw te evalueren. ABDTOPConsult kreeg de opdracht om deze evaluatie uit te voeren. Zij heeft vervolgens het rapport 'Evaluatie rollen Autoriteit Woningcorporaties' opgesteld.