Contouren van het toezicht Aw

Met dit stuk wil de Autoriteit woningcorporaties (Aw) helderheid geven over de wijze waarop het toekomstig geïntegreerd toezicht van de Aw op de woningcorporaties uitgevoerd wordt. Deze contouren van toezicht bevatten zowel toetsingskaders als de wijze waarop de Aw te werk gaat.