Aanwijzingsbeschikking

Uitzendbureaus die chauffeurs uitzenden in het beroepsgoederenvervoer dienen een aanwijzingsbeschikking aan te vragen bij Kiwa register.

Het verzoek moet vergezeld gaan van een uittreksel van de Kamer van Koophandel niet ouder dan twee maanden. Hieruit moet blijken dat het uitzendbureau personeel voor het beroepsgoederenvervoer gaat inhuren en uitzenden. Staat dit niet in het uittreksel, dan is een aanvullende verklaring vereist.

Vervolgaanvragen voor de verklaring ter beschikkingstelling kunnen worden aangevraagd bij Kiwa register.