Wet- en regelgeving

4 soorten erkende onderhoudsbedrijven

Er zijn 4 regelingen/erkenningen voor bedrijven die een erkend onderhoudsbedrijf zijn of willen worden. Het gaat om de volgende 3 bedrijfserkenningen:

 1. Part-145 (Europese eisen)
 2. Part-M Subpart F (Europese eisen - vervallen per 21 september 2021)
 3. Part-CAO (Europese eisen)

 4. Regeling erkenningen luchtwaardigheid 2008 bijlage C (nationale eisen).

Luchtvaartuigen waarop in overeenstemming met EU-Basisverordening 2018/1139 de Europese eisen van toepassing zijn worden aangeduid als EASA-luchtvaartuigen.

Bedrijven die vallen onder Part 145

 • Bedrijven die onderhoud uitvoeren aan EASA-luchtvaartuigen die commercieel worden ingezet onder een Air Operator Certificate (AOC)
 • Bedrijven die onderhoud uitvoeren aan complexe luchtvaartuigen voorzien één of meerdere motoren
 • Bedrijven die onderhoud uitvoeren aan componenten van luchtvaartuigen genoemd onder 1 en 2

Part-145 bedrijven kunnen voor niet-complexe luchtvaartuigen t.b.v. (niet) commerciële speciale operaties of (niet) commerciële vliegscholen (ATO’s) erkend worden.

Part-145 bedrijven kunnen ook voor bepaalde categorieën luchtvaartuigen vallend onder Part-ML, die niet commercieel worden gebruikt, aanvullend worden erkend voor het uitvoeren van de jaarlijkse Airworthiness Review (ELA1) en uitgeven van de ARC EASA Form 15c

Part-145 bedrijven kunnen aanvullend erkend worden door andere luchtvaartautoriteiten zoals FAA, TCCA en ANAC. Zie BASA

Bedrijven die vallen onder Part-M Subpart F

Bedrijven die onderhoud uitvoeren aan niet-complexe EASA-luchtvaartuigen of componenten daarvan welke niet door een Part-145 bedrijf hoeven te worden onderhouden, zoals bijvoorbeeld bedrijven die onderhoud uitvoeren aan ballonnen, zweefvliegtuigen en General Aviation vliegtuigen.

De Part-M Subpart F erkenning is per 24 september 2021 vervallen. Daarvoor is de Part-CAO erkenning in de plaats gekomen.

Bedrijven die vallen onder Part-CAO

Bedrijven die onderhoud uitvoeren aan niet-complexe EASA-luchtvaartuigen of componenten daarvan welke niet door een Part-145 bedrijf hoeven te worden onderhouden, zoals bijvoorbeeld bedrijven die onderhoud uitvoeren aan ballonnen, zweefvliegtuigen en General Aviation vliegtuigen.

Onder een Part-CAO erkenning kunnen de volgende privileges verkregen worden:

 • Uitvoeren van onderhoud aan luchtvaartuigen en onderdelen.
 • Onderhoudsmanagement voor luchtvaartuigen.
 • Airworthiness Review privilege (uitgeven van de ARC EASA Form 15c).
 • Permit to Fly privilege.  

Bedrijven met een nationale erkenning die vallen onder de Regeling Erkenningen luchtwaardigheid 2008

Bedrijven die onderhoud uitvoeren of willen gaan uitvoeren aan Annex II luchtvaartuigen dienen te voldoen aan de daarvoor geldende Regeling Erkenning Luchtwaardigheid 2008. Wanneer uw bedrijf reeds een EASA Part 145 en of een EASA Part M subpart G erkenning heeft dan kunt u volstaan met het uitbreiden van uw bedrijfshandboeken met een Nationaal supplement. Hieronder vindt u de richtlijn met betrekking tot het schrijven van een supplement.

Annex I zijn die luchtvaartuigen die niet voorkomen op de door EASA gepubliceerde lijst 'Appendix I Aircraft Type Ratings'. Zie onderstaande link naar pdf op de EASA-website.