Wet- en regelgeving

Drie soorten erkende onderhoudsbedrijven

Er bestaan drie regelingen/erkenningen voor bedrijven die een erkend onderhoudsbedrijf zijn of willen worden. Het gaat om de volgende drie bedrijfserkenningen:

  1. Part-145 (Europese eisen)
  2. Part-M Subpart F (Europese eisen)
  3. Regeling erkenningen luchtwaardigheid 2008 bijlage C (nationale eisen).

Luchtvaartuigen waarop in overeenstemming met EU-Basisverordening 2018/1139 de Europese eisen van toepassing zijn worden aangeduid als EASA-luchtvaartuigen.

Bedrijven die vallen onder Part 145

  1. Bedrijven die onderhoud uitvoeren aan EASA-luchtvaartuigen die commercieel worden ingezet onder een Air Operator Certificate (AOC) of waarmee commerciële speciale operaties worden uitgevoerd of in gebruik zijn bij commerciële vliegscholen (ATO’s)
  2. Bedrijven die onderhoud uitvoeren aan complexe luchtvaartuigen voorzien één of meerdere motoren
  3. Bedrijven die onderhoud uitvoeren aan componenten van luchtvaartuigen genoemd onder 1 en 2

Part-145 bedrijven kunnen voor bepaalde categorieën luchtvaartuigen die niet commercieel worden gebruikt aanvullend worden erkend voor:

  • het uitvoeren van de jaarlijkse Airworthiness Review (ELA1)
  • het ontwikkelen van onderhoudsprogramma’s (ELA2)

Bedrijven die vallen onder Part-M Subpart F

Bedrijven die onderhoud uitvoeren aan EASA-luchtvaartuigen of componenten daarvan welke niet door een Part-145 bedrijf hoeven te worden onderhouden, zoals bijvoorbeeld bedrijven die onderhoud uitvoeren aan niet commercieel in te zetten ballonnen, zweefvliegtuigen en General Aviation vliegtuigen.

Bedrijven met een nationale erkenning die vallen onder de Regeling Erkenningen luchtwaardigheid 2008

Bedrijven die onderhoud uitvoeren of willen gaan uitvoeren aan Annex II luchtvaartuigen dienen te voldoen aan de daarvoor geldende Regeling Erkenning Luchtwaardigheid 2008. Wanneer uw bedrijf reeds een EASA Part 145 en of een EASA Part M subpart G erkenning heeft dan kunt u volstaan met het uitbreiden van uw bedrijfshandboeken met een Nationaal supplement. Hieronder vindt u de richtlijn met betrekking tot het schrijven van een supplement.

Annex I zijn die luchtvaartuigen die niet voorkomen op de door EASA gepubliceerde lijst “Appendix I Aircraft Type Ratings “. Zie onderstaande link naar pdf op de EASA-website.