Onderhoudstechnici

Voor de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen is goed en veilig onderhoud erg belangrijk. Daarom mogen alleen technici het onderhoud uitvoeren die de bevoegdheid Aircraft Maintenance Licence (AML) hebben. Hiervoor moet de onderhoudstechnicus voldoen aan Europese wetgeving (EASA Part 66). Het Kiwa Register geeft de bevoegdheid af.

Aanvraag Part-66 type examen

Het Part-66 type examen, voor groep 2 en 3 luchtvaartuigen, kunt u door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laten afnemen. Stuur het aanvraagformulier naar aviation-approvals@ilent.nl.

Aanvraag directe goedkeuring On-the-Job Training (OJT)

Voor de bijschrijvingen van het eerste vliegtuigtype onder een bepaalde categorie op het AML moet u, naast het type training, een On-the-Job Training (OJT)  voltooien. Deze OJT moet goedgekeurd zijn door de autoriteit die het Aircraft Maintenance Licence (AML) afgeeft. Deze goedkeuring gebeurt met de acceptatie van een procedure in het handboek van een in Nederland gevestigd onderhoudsbedrijf

Onderhoudsbedrijven uit EASA-lidstaten met OJT procedure

Sommige onderhoudsbedrijven uit lidstaten van EASA (European Aviation Security Agency) hebben in hun handboek een OJT procedure opgenomen. Als deze procedure is goedgekeurd door de autoriteit van de betreffende EASA-lidstaat, kan de autoriteit die het AML afgeeft besluiten deze procedure te accepteren.

OJT bij onderhoudsbedrijven zonder goedgekeurde OJT procedure

Voor het voltooien van een OJT bij een onderhoudsbedrijf zonder OJT-procedure, moet een directe goedkeuring worden aangevraagd bij de ILT. Dit geldt ook voor onderhoudsbedrijven die wel een OJT-procedure hebben, maar die niet is goedgekeurd of geaccepteerd door de autoriteit die het AML afgeeft. 

Aanvragen goedkeuring OJT bij de ILT

De goedkeuring voor de OJT door de ILT is eenmalig. Deze kunt u aanvragen voor 1 persoon of een groep personen. U moet eerst goedkeuring hebben voordat de OJT mag starten. 
De ILT kan bij de behandeling van de aanvraag besluiten om ter plaatse een audit uit te voeren of aanwezig te zijn bij het assessment. Eventuele kosten hiervoor zijn voor rekening van de aanvrager.

Het aanvragen van een directe goedkeuring van een OJT-programma kan via het aanvraagformulier 'On the Job Training programme Approval form'.