Onderhoudstechnici

Voor de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen is goed en veilig onderhoud erg belangrijk. Daarom mogen alleen technici het onderhoud uitvoeren die de bevoegdheid Aircraft Maintenance Licence (AML) hebben. Hiervoor moet de onderhoudstechnicus voldoen aan Europese wetgeving (EASA Part 66). Het Kiwa Register geeft de bevoegdheid af.

Aanvraag Part-66 type examen

Het Part-66 type examen, voor groep 2 en 3 luchtvaartuigen, kunt u door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laten afnemen. Stuur het aanvraagformulier naar aviation-approvals@ilent.nl.

Aanvraag directe goedkeuring On-the-Job Training (OJT)

Voor de bijschrijvingen van het eerste vliegtuigtype onder een bepaalde categorie op de Aircraft Maintenance Licence (AML) moet u, naast de typetraining, een On-the-Job Training (OJT) voltooien. Deze OJT moet goedgekeurd zijn door de ILT. Deze goedkeuring gebeurt met de acceptatie van een procedure in het handboek van een in Nederland gevestigd onderhoudsbedrijf

Onderhoudsbedrijven uit EASA-lidstaten met goedgekeurde OJT-procedure

Sommige onderhoudsbedrijven die zijn gevestigd in lidstaten van EASA (European Union Aviation Security Agency) hebben in hun handboek een OJT-procedure opgenomen. Als deze procedure is goedgekeurd door de autoriteit van de betreffende EASA-lidstaat, kan de ILT besluiten deze procedure te accepteren. Let op: dit is een acceptatie en geen goedkeuring. De beoordeling vindt in dit geval plaats op het moment dat u een aanvraag indient voor bijschrijving op uw AML.

OJT bij onderhoudsbedrijven zonder goedgekeurde OJT-procedure

Voor het voltooien van een OJT bij een onderhoudsbedrijf zonder OJT-procedure, moet een directe goedkeuring worden aangevraagd bij de ILT. Dit geldt ook voor onderhoudsbedrijven die wel een OJT-procedure hebben, maar die niet is goedgekeurd of geaccepteerd door de ILT. Dit geldt voor onderhoudsbedrijven die gevestigd zijn buiten de EASA-lidstaten. Maar dit kan ook gelden voor onderhoudsbedrijven die gevestigd zijn in Nederland of 1 van de EASA-lidstaten.

Aanvragen directe goedkeuring OJT bij de ILT

De directe goedkeuring voor de OJT door de ILT is eenmalig. Deze kunt u aanvragen voor 1 persoon of een groep personen. U moet eerst goedkeuring hebben voordat u de OJT mag starten. De ILT kan bij de behandeling van de aanvraag besluiten om ter plaatse een audit uit te voeren of aanwezig te zijn bij het assessment. Eventuele kosten hiervoor zijn voor rekening van de aanvrager.

Het aanvragen van een directe goedkeuring van een OJT-programma kan via het aanvraagformulier 'On the Job Training programme Approval form'