Beeld: ©PB

Onderhoudsbedrijven

Een onderhoudsbedrijf is een onderneming die luchtvaartuigen onderhoudt en/of onderdelen en apparatuur voor luchtvaartuigen. Ieder onderhoudsbedrijf moet hiervoor de juiste vergunning hebben, de zogeheten erkenning onderhoudsbedrijf (MOA: Maintenance Organisation Approval).

Afhankelijk van de aard van de luchtvaartuigen, kan een onderhoudsbedrijf in aanmerking komen voor een erkenning gebaseerd op internationale eisen of een erkenning op basis van nationale eisen. In verband met de internationale eisen zijn er twee soorten onderhoudserkenningen, eveneens afhankelijk van de aard van de luchtvaartuigen. In overeenstemming met bilaterale verdragen met de VS, Canada of Brazilië kunnen bedrijven eveneens in aanmerking komen voor een onderhoudserkenning uit die landen. Naast een onderhoudserkenning kan een onderneming over één of meerdere andere vergunningen beschikken. Als de onderneming bijvoorbeeld ook productiewerkzaamheden uitvoert, dan is hiervoor in de regel een aparte erkenning nodig (POA: Production Organisation Approval). In Nederland geeft de Inspectie Leefomgeving en Transport deze vergunningen uit.