Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde 2017-2018

De ILT doet in deze rapportage verslag over de naleving van de milieuregels en grenswaarden door Groningen Airport Eelde (GAE) en de gebruikers van de luchthaven. De rapportage bestrijkt de periode 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018.