Ongevallen, incidenten en voorvallen met gevaarlijke stoffen door de lucht, maar ook niet aangegeven of verkeerd aangegeven gevaarlijke stoffen,  moeten worden gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport ( ILT). 

Wanneer het gaat om een incident, ongeval of voorval waarbij schade is ontstaan aan mens, dier, materieel en milieu en wanneer er een gevaarlijke stof buiten de verpakking is getreden, moet er direct telefonisch contact worden opgenomen met de ILT.

Direct melden kan via telefoonnummer:  

088 489 00 00 (24 uur bereikbaar). 

Op basis van de omvang en de aard van het incident, ongeval of voorval bepaalt de ILT of er inspecteurs naar de plaats van het incident gaan. Is er sprake van een groot en acuut gevaar of een dreiging daarvan, dan komt de ILT in principe altijd ter plaatse.

In alle overige gevallen kunnen de incidenten, ongevallen of voorvallen worden gemeld met het formulier Report incident/accident in transportation of dangerous goods by air.

De inspectie besluit of een inspectie achteraf noodzakelijk is en neemt indien nodig contact op.

In de Regeling melding- en informatieplicht vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht staat omschreven wanneer en hoe u deze melding moet doen. 

Rapporteren van incidenten, ongevallen en voorvallen vervoer gevaarlijke stoffen

Uit onderzoek naar ongevallen, incidenten en voorvallen tijdens het transport van gevaarlijke stoffen  kunnen overheden en bedrijven veel leren. Onderzoek draagt hiermee bij aan de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen.

Om onderzoek te kunnen doen is het noodzakelijk dat gegevens over ongevallen, incidenten en voorvallen worden vastgelegd. Daarom is het belangrijk dat de ILT van alle ongevallen en voorvallen (achteraf) rapportages ontvangt. 

Bedrijven die gevaarlijke stoffen door de lucht vervoeren hebben hiervoor een internationaal vastgestelde rapportageplicht. Deze staat beschreven in 7.4.4 van de ICAO-TI. Om een compleet beeld te krijgen, vraagt de ILT bedrijven ook niet-verplichte rapportages aan te leveren. 

Voor de rapportage kunt u het formulier Report incident/accident in transportation of dangerous goods by air gebruiken.