Wet- en regelgeving voor keuringsartsen

De wetgeving voor de medische keuringen voor de scheepvaart en de aanwijzing van keuringsartsen voor de scheepvaart is vastgelegd in de Zeevaartbemanningswet, de Binnenvaartwet en onderliggende regelgeving. Hieronder staat een overzicht van de meest relevante wet- en regelgeving.

Wet- en regelgeving over de medische keuring voor de zeevaart / visserij

  • Wet zeevarenden art 40 t/m 48 (dit was tot 20 augustus 2013 de Zeevaartbemanningswet)
  • Besluit¬†zeevarenden, handelsvaart en zeilvaart 104 t/m 109, 112 en 113 (tot 20 augustus 2013 Besluit zeevaartbemanning, handelsvaart en zeilvaart)
  • Keuringsreglement voor de Zeevaart 2012

Wet- en regelgeving over de medische keuring voor de binnenvaart / pleziervaart

  • Binnenvaartwet art 23 t/m 28
  • Binnenvaartbesluit art 25 t/m 29
  • Binnenvaartregeling art 6.1 t/m 6.13 en bijlage 6.1 t/m 6.4

Wet- en regelgeving over de aanwijzing van keuringsartsen voor de scheepvaart

  • Besluit zeevarenden, handelsvaart en zeilvaart 110 en 111 (tot 20 augustus 2013 Besluit zeevaartbemanning, handelsvaart en zeilvaart)

Wet- en regelgeving over de tarieven van medische keuringen voor de scheepvaart

  • Regeling tarieven scheepvaart 2005 art 1.31

De genoemde binnenvaartwetten staan op Overheid.nl. Voor zeevaartwetgeving, zie Koopvaardij | Bemanning | Wetgeving.