Keuringsartsen scheepvaart / Seafarer medical examiners

Alleen artsen die zijn erkend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat mogen medisch keuren volgens Nederlandse normen.

Geneeskundige verklaringen zeevaart en binnenvaart zijn alleen geldig wanneer de erkende arts zelf de vragenlijst met de keurling heeft doorgenomen en zelf het lichamelijke onderzoek heeft gedaan.

Bent u arts en wilt u een erkenning (aanwijzing) aanvragen of verlengen?

Stuur een e-mail naar de medisch adviseur scheepvaart van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Regels voor erkenning van keuringsartsen

Besluit zeevarenden artikel 110 en 111