Medische herkeuring of ontheffing scheepvaart

Bij een blijvende afkeuring voor de binnenvaart of de zeevaart kunt u vragen om een herkeuring. In uitzonderlijke gevallen mag de keuringsarts afwijken van de keuringseisen.

Read this page in English

Herkeuring na blijvende afkeuring

In de Verklaring van medische ongeschiktheid staat waarom u bent afgekeurd. Bent u het daarmee niet eens? Vraag binnen 6 weken na de uitslag om een herkeuring door een arts die bevoegd is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze arts kan een specialist inschakelen voor verder onderzoek.

Ontheffing bij bepaalde gezondheidsproblemen

Bent u eerder goedgekeurd, maar verslechtert uw gezondheid en wordt u later of tussentijds alsnog afgekeurd? In uitzonderlijke gevallen kan uw keuringsarts voor u een ontheffing aanvragen bij de medisch adviseur scheepvaart van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Krijgt u de ontheffing, dan mag de arts afwijken van de keuringseisen. Bijvoorbeeld als blijkt dat u door lange ervaring toch veilig kunt werken. U kunt blijven varen, maar de medisch adviseur kan voorwaarden stellen. U mag dan bepaald soort werk niet doen, of niet werken in bepaalde vaargebieden of met bepaalde scheepstypen. Bespreek deze voorwaarden met uw werkgever en verzekeraar.