Keuringsartsen scheepvaart / Seafarer medical examiners

Laatst bijgewerkt 27-06-2024 / Last updated 27-06-2024

Let op Please note

Alleen artsen die zijn bevoegd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat mogen medisch keuren volgens Nederlandse normen.

Geneeskundige verklaringen zeevaart en binnenvaart zijn alleen geldig wanneer de bevoegde arts zelf de vragenlijst met de keurling heeft doorgenomen en zelf het lichamelijke onderzoek heeft gedaan.

Only medical examiners authorised by the ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, IenW (Ministry of Infrastructure and Water Management) are allowed to perform medical examinations according to standards set by the Government of the Netherlands.

Seafarer medical certificates are only valid if the authorised medical examiner has personally gone through the questionnaire with the applicant and has conducted the physical examination themselves.

Voor keuringsartsen For medical examiners only

Bent u arts en wilt u een erkenning (aanwijzing) aanvragen of verlengen?
Stuur een e-mail naar de medisch adviseur scheepvaart van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
De regels voor erkenning van keuringsartsen staan in het Besluit zeevarenden artikel 110 en 111.

Are you a medical doctor and want to apply for or renew your appointment as an IenW-authorised medical examiner?
Please send an email to the Medical Advisor Shipping of the Human Environment and Transport Inspectorate (ILT).
The regulations for appointing authorised medical examiners are laid out in the Besluit zeevarenden (Seafarers Decree) Articles 110 an 111 (only in Dutch).